ஹீரோயின் ஆக எனது முதல் படி

ஹீரோயின் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக ஆதிரா செய்யும் காம ஆட்டம். காதலன் அருண் மற்றும் ஹீரோயின் ஆடிஷன் ஜட்ஜ் இடையே ஆதிரா எப்படி இருவரின் ஆசையவும் தீர்த்து ஹீரோயின் வாய்ப்பு பெற்றால் என்பது இந்த கதை.