அடிக் கரும்பு ருசி அதிகம்

வீட்டில் குடித்தனம் இருந்த ஆண்ட்டிய பணத்து ஆச காண்பித்து ஓல் போட்ட கதை இது, வாங்க இந்த ஆண்டி கதைக்குள் போவோம்.

இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா

பால்காரி அம்மாவை பால் கறந்த பக்கத்து விட்டு சின்ன பையன். avஅன் எப்படி பால் கறக்கிறான் என்று இந்த காம கதையில் பார்ப்போம்.