என்னோட சகதோரி – 1

இந்த கதை என்னோட சகோதிரி உடல் உறவு இல்லாமல் வேதனை படுகிறாள் அவள் ஆசை எப்படி தூண்டி என்னுடன் உடல் உறவு செய்ய வைக்கப்போறேன் என்று தான் கதை

அலுவளுக மேனேஜர் உடன் உல்லாசம்

நான் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் வேலை செய்கிறேன்..அங்கே எனக்கு உடல் உறவு செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதை பயன்படுத்திக்கொள்கிறேன்

ஹவுஸ்வுணர் மனைவி தாகம்

இந்த கதை நான் குடி இருப்பில் இருக்கிறேன் அங்கேயே ஹவுஸ் வுணர் மனைவியுடன் உடல் உறவு கொள்வது பற்றிய கதை

கதை மூலமாக கிடைத்த சுகம்

இந்த கதை என்னுடைய கதை படித்துவிட்டு ஒரு ஆண்ட்டி தொடர்பு கொண்டு அவளுடன் உல்லாசமாக இருப்பதை கதையா எழுதி இருக்கிறேன்.

அப்பாவை பழிவாங்க அம்மா மகனுடன் உடல் உறவு

அப்பாவை பழிவாங்க அம்மா மகனுடன் உடல் உறவு வைத்து கொள்கிறாள், இது தான் கதை. வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம்.