கணவர் இழந்த ஆசிரியரும் அம்மாவை இழந்த மகனும் (ஆரம்பம் )-1

தாய் இல்லாத பையன் தன் விதவை ஆசிரியையை காதலித்த கதை. அவனால் அவளை மறக்கமுடியவில்லை

சகோதிரி உடன் காதல் – 2

இந்த கதைல நானும் என்னோட சகோதிரியும் செய்த காதல் சுகத்தை வெளிப்பாடு, படித்து மகிழுங்கள். இந்த இரண்டாம் பாகத்தை படித்து மகிழவும்.

திருமணம் ஆன சகோதிரி

இந்த கதை திருமணம் ஆன சகோதிரி பற்றிய கதை. அவளுக்கும் எனக்கும் நடக்கும் காதல் ரசத்தை பற்றியது.

அப்பாவால் மகளின் வாழ்க்கை மாறியது – 1

நான் எப்படி செக்ஸ் உலகிற்குள் நுழைந்தேன் மற்றும் எனது முதல் அனுபவம் எப்படி என் முழு வாழ்க்கையையும் மாற்றியது என்பத

சகோதிரி உடன் காதல் – 1

இந்த கதை எனக்கும் என்னோட சகோதரிக்கும் நடக்கும் காதல் கலந்த காமம் பற்றிய கதை வாங்க இந்த குடும்ப செக்ஸ் கதைக்கு போகலாம்.

தனிமையில் வாழும் விதவை அம்மாவும் ஆசை தூண்டும் மகனும்

தனிமையில் இருக்கும் அம்மா மகன் உடல் உறவை ஆரம்பித்து அவர்கள் அடையும் இன்பதற்கு பற்றியது