சுதா பார்ட் – 1

சிறு வயது முதலே இருந்த நட்பை ப்ளான் பண்ணி காமமாக மாற்றி அவளை சம்பவம் பண்ணிய சம்பவம்