ஓழ் போர் – 4

இந்த பாகத்தில் மல்லியை ஓக்க அரசர் கதவில் ஒளிந்துகொண்டு பார்த்து இளவரசி வள்ளி விரலால் தனது கோடியை குடிந்து கொண்டு இருக்க மேலும் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

ஓழ் போர் – 3

இந்த பாகத்தில் தருண் ஜன்னல் வழியாக அரசர் ஓழை பார்த்துக்கொண்டே கை அடிக்க, ஓழ் போரை பார்த்துக்கொண்டே சுய இன்பம் செய்ய இந்த கதை தொடர்கிறது.

ஓழ் போர் – 2

வாங்க இந்த வித்தியாசமான காம போருக்கு தயாராகி போவோம், ஓழ் சக்தியை அதிக படுத்தும் சக்தியை அடைய நாடாகும் ஓழ் போர்கள்.

ஓழ் போர் – 1

ஓழ் சக்தியை அதிகப்படுத்தும் சக்தியை அடைய நடக்கும் ஓழ் போர்கள். வாருங்கள் ஒரு வித்யாசமான காம போருக்கு தயாராகி போவோம்.