என்கவுண்டர் ஆரம்பம்

நான் கல்லூரியில் படிக்கும் இளைஞன் எனக்கு எப்படி ஆண்டி கூட காம அனுபவம் ஏற்பட்டது என்று உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன்.