க்ராஸ் டிரஸ்ஸர் ஷீலாவின் கதை – 1

இது என் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மை சம்பவங்கள் ஆகும். ஒரு குரோஸ் ட்ரெசர் ஷீலா க்கு நடந்த காம கதையா இதில் சொல்ல போகிறேன்.