சாமியார் கூட அம்மா

எப்படி நான் சேட் செய்த அங்கிள் என் மூலமாக என் அம்மாவை கரக்ட் செய்தார் பின் எப்படி நானும் என் அம்மாவை ரசித்தேன் என்று இந்த கதையில் பார்க்கலாம்.