சின்ன முலை சித்தி

என் சித்தியை எப்படி கரெக்ட் செய்து ஓத்தேன் என்பதை இந்த கதையில் கூறுகிறேன். என் சித்திக்கு முளை சின்னது அதை எப்படி நிமிட்டி எடுத்தேன்.