பத்தினி காதலியை பதம் பார்த்த நண்பன்

இந்த கதையில எப்படி என் நண்பன் என்னோட காதலியை ஓத்தான் சொல்ல போறேன். இது உண்மை கற்பனை கலந்த கதை..