ராஜன் வகையறா

இது அடுத்தவன் மனைவியோடு கக் ஓல்டு போல ஆரம்பித்து, இன்செஸ்ட், கூட்டு கலவி, சில எக்ஸ்ட்ரிம் ஆபாசங்கள்ன்னு எல்லாம் கலந்த ரோலர் கோஸ்டர் அனுபவமா இருக்கும்.. பிடிக்காதவர்கள் விலகி கொள்ளலாம்.