டியூஷன் படிக்க வந்த பொண்ணு

அமீனா, வீட்டு வேலைகாரியின் மகள். படிப்பு சுத்தமா வராது. கருத்த குட்டச்சி. கொஞ்ச குண்டு.
எப்படி அடைஞ்சன்னு சொல்லுறன்.