மந்திர போதை

இந்த கதை ஒரு தங்கையின் பார்வையில் எழுத பட்ட கதை இந்த வித்யாசமான காம கதையில் எப்படி குடும்பத்தில் நடக்கிறது என்று பார்ப்போம்.