அண்ணா பால் கட்டிகிச்சு

பக்கத்து வீட்டு மாலதியை ஓத்த கதை. அவள் முலையில் பால் குடித்து அவளை விதவித பொசிசனில் ஓத்தல் எப்படி என்று சொல்கிறேன்.