நான் என் மனைவி என் நண்பன்

நானும் என் நண்பன் சுரேஷ் ரெண்டு பெரும் சென்னையில் கால் செனட்டர் இல் வேலை பார்க்கிறோம், இதில் நான் என் மனைவி என் நண்பன் ஈடுபடும் காமம்.