மூன்று இளம்பெண்களோடு காருக்குள் ஓளாட்டம்

இது என்னுடய ஆபிசில் வேலை செய்யும் மூன்று இளம்பெண்களை கரக்ட் செய்து காருக்குள் வத்தே ஓப்பது போல கற்பனைக்கதை.

புது அசிஸ்டண்ட் பெண்ணோடு ஓலாட்டம்

இது எனக்கும் நான் புதிதாக இணைத்த அசிஸ்ட்டண்ட்டுக்கும் நடந்த காம ஓலாட்டம். இதனையும் இருவருக்கும் இடையிலான உரை வடிவில் எழுதி உள்ளேன்.

போனைக்கொடுத்து பெண்ணைப்போட்டேன்

இது ஒரு மாமாவுக்கும் சின்ன பொண்னுக்கும் முதன் முதலில் நடக்கும் காம ஆட்டம். மீதி உங்கள் கற்பனை எண்ணத்தை ஓட விடுங்கள்.

சித்தப்பாவோடு சில்மிசம்

நான் எழுதப்போகும் இந்த கதை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது இருவருக்கும் இடையிலான சம்பாஷனைகள் மூலம் கதை கூற விரும்புக