அம்மாவின் குழியில் புதையல் எடுத்தேன் – 4

போன பகுதியில் சுசியுடன் பிரகாஷ் பேசி கை அடித்து தூங்க அதன் பின் என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

அம்மாவின் குழியில் புதையல் எடுத்தேன் – 3

போன பகுதியில் கல்பனாவை பிரகாஷ் முதல் இரவில் ஒத்ததை பார்த்து கை அடித்து தூங்க அதன் பின் என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

அம்மாவின் குழியில் புதையல் எடுத்தேன் – 2

என்னோட அம்மாவின் புண்டை குழி, தொப்புள் குழியை அனுபவித்து புதையல் எடுத்த காம கதை இது வாங்க அனுபவிப்போம்.

அம்மாவின் குழியில் புதையல் எடுத்தேன் – 1

என்னோட அம்மாவின் புண்டை குழி, தொப்புள் குழியை அனுபவித்து புதையல் எடுத்த காம கதை இது வாங்க அனுபவிப்போம்.