கூட்டி குடுக்க ஆசை படும் புருஷன்

இது எனக்கும் என் புருஷனுக்கும் இடையே நடக்க இருக்கும் கூட்டி குடுத்து ஓல் வாங்கும் ஓல் வெறி கதை.
நான் தான் ஓத்துழைக்கும் பொண்டாட்டி.