சரண்யா அண்ணி

என் அண்ணன் ராணுவத்தில் இருக்கிறான், அவனுக்கு திருமணம் ஆகி சரண்யா அண்ணி கூட எப்படி காமம் ஏற்பட்டது என்று பார்க்கலாம்.