மலைநாட்டு மங்கைகள்

தனது கணவனின் தம்பியை காண வரும் அமுதா அவனின் மனைவியை அவளது காதலனுக்கும் கொழுந்தனை தனக்கும் வைத்து கொள்கிறாள். அவர்களது ஓலாட்டம் முடிவில்லாமல் தொடர்கிறது …