பொண்டாட்டிய மாத்தி சூப்பர் ஐடியா மச்சி

பொண்டாட்டிய மாத்தி.. எப்படி படிய வெச்சோம் என்பது தான் கதை வாங்க எப்படி அடுத்தவன் மனைவியை ஒத்து சோம் காண்கிறோம் என்று பார்ப்போம்.

மாமியாருடன் ஒரு பயணம்

பேருந்தில் மூடு ஏறி என் தம்பி விரைததால் எனக்கும் என் மாமியாருக்கும் இடையே நேர்ந்த ஒரு உண்மை காம அனுபவம் இது.