அம்மாவும் மகனும் – 3

இந்த பகுதியில் என் தோட்டத்தில் வைத்து நண்பன் எனக்கு ஊம்பி விட்டும், என் சூத்தை கிழித்து கஞ்சியை வழிய விட்ட கதையைப் பற்றி பார்ப்போம்.

அம்மாவும் மகனும் – 2

இந்த பகுதியில் இரவு தூங்கயில் அம்மாவின் புண்டையில் விளையாடி நான் புன்டையில் வடியும் தேனை குடித்ததை பற்றி பார்ப்போம்…

அம்மாவும் மகனும்

குடும்ப கதைகள், ஓரினசேர்க்கை, கற்பனை கதைகள். இந்த மூன்றையும் சேர்த்து ஒரு கதையாக எழுதி இருக்கிறேன், வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம்.