கால் பாய் சம்பவம் – 1

கால் பாயாக முதல் அனுபவம் அதுவும் ஒரு ஆணுடன். இதை இந்த கதையில் பார்ப்போம். இது ஓரின சேர்க்கை பற்றியது ஆனால் குண்டி அடிக்குறது கிடையாது

கல்லூரியில் ஆரம்பித்த காம வாழ்க்கை – 1

கல்லூரியில் என்னோட ஜூனியரை தோழியாக கொண்டு அப்புறம் அவளோட செஸ் வைத்து கொண்டது பத்தி இந்த கதையில் குறியுளேன்.