புஷ்பாவுடன் காம விளையாட்டு – 1

இந்த கதை நான் என் அம்மாவுடன் விளையாடிய காம விளையாட்டில் நடந்த காம செயலை கதையா எழுதியுள்ளேன்.

நான் ஓத்த இரண்டாம் பெண்

இந்த கதை நான் ஓத்த முதல் பெண் கதையின் தொடர்ச்சி. இந்த கதையில் பானுவும் நானும் காமத்தை எப்படி பகிர்ந்தோம் என்பதை எழுதியுள்ளேன்.

பாவாடைக்குள் பல்லி

இந்த கதை என் வீட்டுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு நாட்டு கட்டையுடன்‌ எனக்கு நடந்ந காம அனுபவம் தான் இந்த கதை…

நான் ஓத்த முதல் பெண்

இந்த கதை நானும் என் வீட்டில் எதிரில் குடியிருந்த புவனாவும் காமத்திற்க்கு விருந்தான கதையை எழுதியுள்ளேன்…

மயக்கமருந்து விளையாட்டு

இந்த கதை நான் என் சிதத்இயை மூடு ஏத்துவதற்காக புது வகையான விளையாட்டை விளையாடியது தான் இந்த கதை…

என் பலவருட காமதாகம்

இந்த கதையில் நான் என் அம்மாவை எப்படியேல்லாம் மூடு ஏத்தி என் ஆசைக்கு ஒத்துக்க வைத்தேன் என்பதை எழுதியுள்ளேன்…

என் கனவு கன்னி – 1

இந்த கதையில் என் கனவு கன்னியும் என் அம்மாவுமான பத்மபிரியாவை எப்படி ஓத்தேன் என பகிர்ந்துள்ளேன்.

விதவை அம்மாக்கு நான் கொடுத்த விருந்து

இந்த கதையில் நான் என் அம்மாக்கு கொடுத்த காமவிருந்து பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல ஆசை படுகிறேன், வாங்க கதைக்கு போகலாம்.

காதலில் தொடங்கி காமத்தில் முடிந்தது

இந்த கதை நான் பார்த்து பழகிய ஒரு ஆண்டியை எப்படி என் வளைவில் விழ வைத்து ஓத்தேன் என்பதை எழுதியுள்ளேன்…

மழைக்குளியலில் நான் நடத்திய காமவிளையாட்டு

மழையில நெனையுரது எல்லாருக்கும் புடிக்கும் அப்படி நானும் என் அம்மாவும் மழையில நெனைஞ்சப்ப நான் நடத்துன விளையாட்டு தான் இந்த கதை…