பத்தினியா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல

நான் உங்கள் நந்தினி. பத்தினியா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல இது என்னோட வாழ்க்கைல நடந்த உண்மை சம்பவம்.. வாங்க கதை குள்ள போலாம்

காட்டுக்குள்ள கசமுசா

எனக்கு பாடம் சொல்லிகுடுத்த வாத்தியார் என்னை காட்டுக்குள்ள வச்சு செஞ்ச கதை .. நான் சுகன்யா வாங்க கதை குள்ள போவோம்