என் ரகசிய சினேகிதி – 2

சாக்லேட்டையும் தேனையும் எப்படியெல்லாம் சுவைத்தோம் என்று இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் பகிர்ந்துத்துள்ளேன்.

அன்று ஒரு நாள் அவளுடன்

வணக்கம் வாசகர்களே. எனது முதல் கதை “என் ரகசிய சினேகிதி” படித்துவிட்டு பாராட்டிய மற்றும் அடுத்த கதைக்கு ஆர்வமுடன் காத்திருக்கும் அனைவர்க்கும் விருந்து வைக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது

என் ரகசிய சினேகிதி

நானும் எனது ரகசிய சினேகிதியும் எப்படியெல்லாம் மகிழ்ந்திருந்தோம் என்பதனை கூறியுள்ளேன் வாசகர்களே..