அத்தையை அனுபவித்த கதை

இதில் எனது தாய் மாமா சம்சாரத்தை (அத்தை) எப்படி கரெக்ட் செய்தேன் என்று பார்க்கலாம். இது என் முதல் கதை. ஆதரவை பொறுத்து மேலும் எழுதுவேன். வாங்க கதைக்குள் போவோம்

அண்ணியின் மீது ஆசை

இது என் அண்ணி மீது ஆசை கொண்ட காம கதை. அண்ணியை மடக்கி அவளை ஆசை தீர அன்பவித்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். முதல் கதை பேராதரவு கொடுக்க வேண்டும்.