அம்மாவுடன் காம உறவு

இந்த கதை அம்மா மேல் எதிர்பாராமல் வந்த காமத்தால் அம்மாக்கும் மகனுக்கும் நடந்த உறவு தான் இந்த கதை…

என் அத்தையின் ஓழு – 1

இந்த கதையில் என் இரண்டு அத்தைகளையும் எப்படி என் வசம் செய்து ஓத்தேன் என எழுதியுள்ளேன்.