உடலும் உணர்வும் – 8

நான் தொட்டு அனுபவிக்கும் முதல் மார்பின் சொந்தக்காரி எப்படி ரசிக்கிறாள் என்று பார்க்கவே எந்த பேனையும் உரசாமல் கூட வாழ்ந்த எனது கதை இது.

உடலும் உணர்வும் – 6

இதற்க்கு முந்தைய பகுதியில் அகிலாவுடன் ஏற்பட்ட நெருக்கத்தினை உணர்வுகளோடு காதலும் காமமும் கலந்து எழுதி இருந்தேன்.