அம்மாவுக்கும் மகளுக்கும் காம பாடம் எடுத்தேன்😍 – 1

கல்லூரி பாடம் எடுக்க வேண்டிய நான் எவ்வாறு அம்மா மற்றும் மகளுக்கு காம பாடம் எடுத்தேன் னு தெரிஞ்சுக்க கதைய படிங்க.