எதிர்வீட்டு சரிதா அக்காவும் நானும் – 3

சரிதா அக்காவை எப்படி வித விதமாக ஓத்தேன் என்று எழுதியுள்ளேன் இந்த மூன்றாம் பகுதியில் தொடர்ந்து எழுதி இருக்கிறேன் படித்து மகிழுங்கள்

சுதா சித்தியும் முகிலா அம்மாவும் – 3

இந்த கதையில் என் அம்மாவை பம்பு செட்டுக்குள்ள வைத்து எப்படி ஓத்தேன் என்று தொடர்ந்து எழுதியுள்ளேன் படித்து மகிழுங்கள்

சுதா சித்தியும் முகிலா அம்மாவும் – 2

இந்த கதையில் என் அம்மா முகிலாவை எப்படி ஓத்தேன் என்பது தான் இந்த கதை வாருங்கள் நண்பர்களே கதைக்குள் போகலாம்

எதிர்வீட்டு சரிதா அக்காவும் நானும் – 2

இந்த பாகத்தில் நான் சரிதா அக்காவுடன் விளையாண்ட காம லீலைகளை எழுதியுள்ளேன் படித்து மகிழுங்கள்.

சுதா சித்தியும் முகிலா அம்மாவும்

இந்த கதையில் என் அம்மாவுடன் எப்படி செக்ஸ் விளையாட்டுகள் விளையாட்டு உள்ளேன் என்பதை எழுதியுள்ளேன் படித்து மகிழுங்கள்

எதிர்வீட்டு சரிதா அக்காவும் நானும்

எதிர்வீட்டில் குடியிருக்கும் சரிதா அக்காவை எப்படி ஓத்தேன் என்பது தான் இந்த கதை கதையில் காமம் படித்து மகிழுங்கள்.

வேலைக்காரியால் என் அம்மாவை ஓத்த கதை – 11

இந்த கதையில் அப்பாவின் முன்னாள் அம்மாவை ஓத்த கதை, இந்த தொடர்ச்சியில் மகன் எப்படி அம்மாவை ஓக்கிறான் என்று பார்க்கலாம்.

வேலைக்காரியால் என் அம்மாவை ஓத்த கதை – 10

இந்த கதையில் என் அம்மாவும் மாமாவும் போட்ட ஓலாட்டத்தை பற்றி கூறுகிறேன் வாருங்கள், இந்த தொடரில் வேலைகாறியும் சமந்தபடு இருக்கிறாள்.

வேலைக்காரியால் என் அம்மாவை ஓத்த கதை – 9

இந்த கதையில் அம்மா எனக்கு ஊம்பியது வேலைக்காரி அலமேலு வை ஓத்த கதை வாருங்கள் தொடர்ந்து எப்படி அம்மாவை ஓக்கிறேன் என்று பார்ப்போம்.

வேலைக்காரியால் என் அம்மாவை ஓத்த கதை – 8

இந்த கதையில் மாமாவுடன் என் அம்மாவை ஓக்க வைத்தது மற்றும் அத்தையை நான் ஓத்தது படித்து மகிழுங்கள்