சுதா சித்தியும் முகிலா அம்மாவும் – 6

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு கதை இந்த கதையில் வரும் அனைத்து சம்பவங்களும் கற்பனையே இதற்கு முந்தைய பாகங்கள் படிக்காதவர் படித்து விட்டு இந்த பாகத்தினை தொடர்ந்து படியுங்கள்.

நண்பனின் அம்மா லலிதாவை ஓத்த கதை – 3

இந்த கதையில் நண்பனின் அம்மா லலிதாவை எப்படி ஓத்தோம் என்று எழுதியுள்ளேன் படித்து மகிழுங்கள்

சுதா சித்தியும் முகிலா அம்மாவும் – 5

இந்த கதையில் கிணற்றில் வைத்து என் அம்மாவை எப்படி ஓத்தேன் என்று எழுதியுள்ளேன் படித்து மகிழுங்கள்.

நண்பனின் அம்மா லலிதாவை ஓத்த கதை – 2

இந்த கதையில் நண்பனின் அம்மாவை அம்மணமாக பார்த்து எப்படி கை அடித்தோம் என்று எழுதியுள்ளேன்

நண்பனின் அம்மா லலிதாவை ஓத்த கதை

இந்த கதையில் நானும் என் நண்பனும் அவன் அம்மாவை ஓக்க தயார் ஆனோம் என்பது தான் இந்த கதை

துணி துவைக்கும் அமுதா அக்காவை ஒத்த கதை -4

இந்த கதையில் அமுதா அக்கா மற்றும் அண்ணியை எப்படி ஒத்தேன் என்று எழுதியுள்ளேன் வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம்.

டெலிவரி செய்ய போன இடத்தில் ஒரு ஓலாட்டம் – 2

இந்த கதையில் சுமதி ஆண்டியை பூங்காவில் வைத்து ஓத்தேன் என்று கூறுகிறேன் வாங்க எப்படி ஆண்டியை பார்க்கில் ஒத்தேன் பார்க்கலாம்.

சுதா சித்தியும் முகிலா அம்மாவும் – 4

இந்த கதையில் என் அம்மா முகிலாவை ரசித்து ரசித்து தடவி எடுத்த கதை முந்த மூன்று பாகங்களின் தொடர்ச்சியாக நடந்தது சொல்கிறேன்.

துணி துவைக்கும் அமுதா அக்காவை ஒத்த கதை – 3

இந்த கதையில் துணி துவைக்கும் அமுதா அக்காவை என் அண்ணி முன்னால் ஓத்து கொண்டு இருந்தேன்.

துணி துவைக்கும் அமுதா அக்காவை ஓத்த கதை – 2

அமுதா அக்காவின் மூலமாக என் சுவேதா அண்ணியை எப்படி வாய்ப்பு கிடைத்து என்பது தான் இந்த கதை