வாசகை பவித்ரா – 1

எனது முந்தய கதைகளை தமிழ் காமவெறி தளத்தில் படித்துவிட்டு பவித்ரா எனும் பெண் என்னை தொடர்பு கொள்ள ஆவலுடன் எனக்கு ஏற்பட்ட கதை இது.

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 16

தனிமையில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு பேரழகியின் கதை. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் அவள் வாழ்க்கையை எப்படி எல்லாம் மாற்றி அமைத்தது என்பது தான் இந்த கதை. கதையை முதல் பாகத்தில் இருந்தே படித்தால் தான் சுவாரசியம் புரியும்.

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 15

தனிமையில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு பேரழகியின் கதை. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் அவள் வாழ்க்கையை எப்படி எல்லாம் மாற்றி அமைத்தது என்பது தான் இந்த கதை.

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 14

தனிமையில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு பேரழகியின் கதை. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் அவள் வாழ்க்கையை எப்படி எல்லாம் மாற்றி அமைத்தது என்பது தான் இந்த கதை.

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 13

தனிமையில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு பேரழகியின் கதை. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் அவள் வாழ்க்கையை எப்படி எல்லாம் மாற்றி அமைத்தது என்பது தான் இந்த கதை. கதையை முதல் பாகத்தில் இருந்தே படித்தால் தான் சுவாரசியம் புரியும்.

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 12

தனிமையில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு பேரழகியின் கதை. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் அவள் வாழ்க்கையை எப்படி எல்லாம் மாற்றி அமைத்தது என்பது தான் இந்த கதை. கதையை முதல் பாகத்தில் இருந்தே படித்தால் தான் சுவாரசியம் புரியும்.

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 11

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் கதையின் பதினொன்றாம் பாகத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். படித்துவிட்டு உங்கள் அன்பான ஆதரவை கொடுங்கள்!

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 10

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் கதையின் பத்தாம் பாகத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். படித்துவிட்டு உங்கள் அன்பான ஆதரவை தெரிவிக்கவும்!

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 9

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் கதையின் ஒன்பதாம் பாகத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். மேலும் என்ன நடந்தது பார்க்கலாம்.

பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னல் ஓரம் – 8

இந்த பேருந்தில் ஜன்னல் ஓரம் கதையின் ஏழாம் பகுதி இது தொடர்ச்சியாக பேருந்து மூலம் எப்படி காமம் ஏற்பட்டது என்பதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.