திவ்யா டீச்சர் – 17

காமம் எழுத்துக்களால் எழுதபட்ட கற்பனை காமகதை இது. திவ்யா கண வனின் அழைப் பை பார்த்த தும் சிவா மூடு அவுட் ஆகி கோப மாக திவ்யா மேல் இருந்து எழும்பி வெளி யே சென்றான்.

திவ்யா டீச்சர் – 16

காமம் எழுத்துக்களால் எழுதபட்ட கற்பனை காமகதை இது. ரசித்து ருசித்து காம எழுத்துக்களால் செதுக்கி உள்ளேன். படித்து இன்பம் பெறுங்கள் வாசகர்களே!

திவ்யா டீச்சர் – 15

காமம் எழுத்துக்களால் எழுதபட்ட கற்பனை காமகதை இது. ரசித்து ருசித்து காம எழுத்துக்களால் செதுக்கி உள்ளேன். படித்து இன்பம் பெறுங்கள் வாசகர்களே!

திவ்யா டீச்சர் – 14

காமம் எழுத்துக்களால் எழுதபட்ட கற்பனை காமகதை இது. ரசித்து ருசித்து காம எழுத்துக்களால் செதுக்கி உள்ளேன். படித்து இன்பம் பெறுங்கள் வாசகர்களே!

நாகர்கோவில் டூ மார்த்தாண்டம் – 1

எதிர் பாராமல் கிடைத்த ஒரு அனுபவத்தை இங்கே அழகாய் எழுதுகிறேன். இது எப்படி நடந்தது என்று பார்ப்போம் வாருங்கள்.

திவ்யா டீச்சர் – 13

காமம் எழுத்துக்களால் எழுதபட்ட கற்பனை காமகதை இது. ரசித்து ருசித்து காம எழுத்துக்களால் செதுக்கி உள்ளேன். படித்து இன்பம் பெறுங்கள் வாசகர்களே!

திவ்யா டீச்சர் – 12

காமம் எழுத்துக்களால் எழுதபட்ட கற்பனை காமகதை இது. ரசித்து ருசித்து காம எழுத்துக்களால் செதுக்கி உள்ளேன். படித்து இன்பம் பெறுங்கள் வாசகர்களே!

திவ்யா டீச்சர் – 11

காம எழுத்துக ளால் எழுதப் பட்ட கற்பனை கதை. பல திருப்பங்கள், சுவாரசியங்களுடன் காமம் கலந்து காதலோடு இருக்கும் கற்பனை கதை இது. படித்து இன்பம் பெறுங்கள்.

திவ்யா டீச்சர் – 10

காமம் கலந்த கற்பனை கதை! படித்து இன்பம் பெறுங்கள். பல சுவார சியங்கள், பல திருப் பங்கள்!
எதிர்பார்க்காத ஆச்சரியங்கள்!

பிறந்தநாள் பரிசு

என் மனதில் இருக்கும் காம ஆசைகளை இங்கே பகிர்கிறேன். இதே ஆசைகள் உங்களுக்கும் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். படித்து இன்பம் பெறுங்கள்.