ஆங்கில ஆசிரியையை போட்டேன்

கல்லூரி ஆங்கில ஆசிரியையை எப்படி போட்டேனு இந்த காம கதையில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன், வாங்க கதிக்குள் போகலாம்.