கதை வாசகர் கீதாவின் கதறல்

என்னை தே டி வந்த என் கதை வாசகர் கீதாவை வசியம் செ ய்து அவளின் புண்டை க்கு கஞ்சி ஊற்றிய கதை யை உங்களுக்கு அவளின் முழு சம்மத்துடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

மாமா பாெண்ணு ரஞ்சனி

இக்கதையில் என் மாமா பாெண்ணு விர்ஜின் ரஞ்சனியை வியர்வையில் வெறியாேடு ஓத்து இருவரும் சுகத்தை அடைந்த கதை… படித்து மகிழுங்கள் நண்பர்களே…..