கஸ்டமரை மடக்கிய ஆபீஸர்

லோன் வேண்டும் என்று கேட்ட இல்லத்தரசியை ருசித்த உண்மை சம்பவத்தை சொல்ல போகிறேன். வாருங்கள் கதைக்கு போகலாம்.