ஒருநாள் மட்டும் – 5

ஒருநாள் மட்டும் பாகம் 5 நான் முடிக்க வெகு காலம் ஆனதற்கு மன்னிக்கவும் என் புண்டை உன் சுன்னிக்காக தான் என்குது வா என்று இந்த பாகம் தொடர்கிறது.