கணக்கு ஆசிரியர் காயத்ரி – 4

லதா அக்காவை அவள் வீட்டில் ஓக்கிறேன், அவனுடைய கணவர் இருக்குபோது , நாங்க இருவரும் மாட்டிக்கொண்டோமா இல்லையா எனபது தான் கதை

கணக்கு ஆசிரியர் காயத்ரி – 3

மிஸ்ஸின் வேலைக்காரி லதா வீட்டிற்கு நான் இரவு போகிறேன் , அங்கே நடக்கும் கசமுசா பத்திய பகுதி

கணக்கு ஆசிரியர் காயத்ரி – 2

மிஸ் பாவாடை, பிளவுஸ் போடுவதைப் பார்க்கிறான், மிஸ் வீட்டில் வேலைக்காரி லதா விரல் போடுவதை  பார்க்கிறான் , லதா என் பூலைப் பிடித்துக் கொண்டால்.

அம்மாவை பொண்டாட்டி ஆக்க துடிக்கும் மகன் – 1

இந்த கதை அம்மாவை எப்படியாவது தனக்கு சொந்தமாக்க நினைக்கிறன். அவனுடைய சூழ்ச்சியை பார்க்கலாம் இந்த பகுதில

கணக்கு ஆசிரியர் காயத்ரி – 1

வகுப்பிற்கு ஒரு மிஸ் வருகிறாள் மிஸ்ஸின் கணவர் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறார் . நானும் அவளும் நெருங்கி பழகும் பற்றிய முதல் பகுதி