அம்மா அங்கிள் காமபோர்

அம்மா வீட்டில தனியா இருக்க பக்கத்துவிட்டு அங்கிள் அம்மாவை காமத்தால் வெல்வது எப்படி என்று இந்த காம கதையில் சொல்கிறேன்.