வாழ்க்கை கண்ணீர் வலி காமம்

வணக்கம் இந்த கதை ஒரு வாசகியின் கதை. அவளே அவள் வாழ்க்கை யை பற்றி கூறி அழுததை உங்களுக்கு கூறுகிறேன். கணவர்கள் தயவு செய்து மனைவியை காதலியுங்கள் வாழ்க்கை அழகாகும்.

குடிகார கணவன் சந்தேக பிறவி

கணவன் மனைவி சண்டை, கடன் பிரச்சனை, புருஷன் வேறு பெண்ணோடு தொடர்பு, மனைவி வேறு ஆணோடு தொடர்பு, ஒற்றுமை இல்லாமை போன்ற அணைத்து பிரச்னைக்கும் என்னால் முடிந்த உதவி செய்கிறேன்.

பிரச்சனை தீர்வு வசியம் வாஸ்து பரிகாரம்

வணக்கம் நான் சொல்ல போரது இந்த உலகில் கன்னுக்கு தெரியாத பல விதமான தந்திர முறைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டு இந்த கதையின் மூலமாக உங்களுக்கு சில வழிகளை கூறுகிறேன்.