அம்மாவையும் மகளையும் நானும் என் மகனும் கதற விட்டோம்

இந்த கதையில் எப்படி அம்மாவையும் மகளையும் நானும் என்னோட மகனும் கதற விட்டு ஒத்து சுகம் அனுபவித்தோம் என்று சொல்கிறேன்.