அத்தை பொண்ணு பவித்ராவுக்கு சொர்கத்தை காட்டினேன்

என்னோட அத்தை பொண்ணு பவித்ரா வுக்கு செம குண்டி. குண்டி அழகா பாத்து அவல என் மேல ஆசை படவெச்சு.. ரெண்டு பெரும் படுத்து சொர்கத்தை அனுபவிச்சோம்..