குழந்தை வேண்டும் எனக்கு – 3

இபொழுது எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி 2 வருடம் ஆன உடனே எதும் நல்ல செய்தி இருக்கானு கேக்க ஆரபுசுடுவக பாவம் கல்யாணம் ஆனா பொண்ணு ரொம்ப கஷ்டம் படுவாக. ஓகே கதைக்கு போகலாம்

குழந்தை வேண்டும் எனக்கு – 2

இப்போல்லாம் கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள் ஆனா போதும் நல்ல செய்தி உண்டா நு கேப்பாங்க பாவம் பொண்ணு, அவுங்க கக்ஷ்டம் என்னான்னு எனக்கு தெரியும்

குழந்தை வேண்டும் எனக்கு

இப்போல்லாம் கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள் ஆனா போதும் நல்ல செய்தி உண்டா நு கேப்பாங்க பாவம் பொண்ணு இது ஒரு அனுபவம்.