பஸ் பார்த்த ஆன்ட்டி ஷோபனா

இந்த தமிழ் காம கதையில் எப்படி பஸ்ஸில் பார்த்த ஷோபனா ஆண்டி எனக்கு பழக்கம் ஆனால் என்று உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.