மச்சானா பாருடி இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 4

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை. தோழிகளாக்கி. காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஒருத்தனோட தான்.. நீங்க இந்த கதையில பயணிக்கப்போறீங்க.

மச்சானா பாருடி இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 3

இந்த பகுதியில் வரவ பேரு நீரஷா பெங்களூரு பொண்ணு சூப்பர் பிகரு நல்லா குதிரை போல இருப்பா ஆவலுடன் ஏற்பட்ட காமம்தான் இது.

மச்சானா பாருடி இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 2

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை. தோழிகளாக்கி. காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஒருத்தனோட தான்..

மச்சானா பாருடி…. இவன் ரொம்ப நீளண்டி – 1

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில் ஒரே ஒரு மாணவன் சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை தொழிகலாக்கி காதல் மற்றும் காமத்தை கற்றுகொடுக்கிறான்.