அற்புதமான இரவுகள்

பெண்களுடன் கனவுகள், தேவதைகளுடன் நடந்தது. இந்த வித்தியாசமான கதையில் பல தேவாத இளம் பெண்களுடன் நடந்ததை சொல்கிறேன்.

இரயில் பயணம் – 1

சென்னையில் இருந்து ஒரு அழகிய ரயில் பயணம் மாலை வேலை கோவை செல்ல ஏ சி கோச் புக் செய்து இருந்தேன் அந்த பயணத்தில் நடந்தது.