அண்ண கடிச்ச பழத்துக்கு ருசி அதிகம் – 3

இந்த கதை குடும்ப செக்ஸ் தொடர்பான கதை விருப்பம் இல்லாதவர்கள் தயவு செய்து தொடர வேண்டாம். முதல் முறை படிப்பவர்கள் முந்தைய பகுதிகளை படித்துவிட்டு தொடரவும் நன்றி

அபி டீச்சரின் மனதைத் தொட்டு – 2

வாசகர்களுக்கு நன்றி, இந்த கதை அபி டீச்சரின் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை, வாசகர் ஒருவரின் வேண்டுகோளிற்கேற்ப அவர் சொன்ன நிகழ்வுடன் கற்பனை கலந்து எழுதியுள்ளேன். சென்ற பகுதியில் இருந்து தொடர்கிறேன்.

அண்ண கடிச்ச பழத்துக்கு ருசி அதிகம் – 2

சென்ற பகுதியில் இருந்து தொடருகிறேன். இந்த கதை குடும்ப செக்ஸ் சம்மந்தமானது, வாங்க கதை தொடர்ச்சிக்கு போவோம்.

அண்ண கடிச்ச பழத்துக்கு ருசி அதிகம் – 1

வாசகர்ளுக்கு வணக்கம், இந்த கதை அண்ணியுடன் கொண்ட உடலுறவு சம்மந்தமானது, குடும்ப செக்ஸ் பிடிக்காதவங்க தயவு செய்து மேற்கொண்டு படிக்க வேண்டாம். புடிச்சங்க தயார் ஆகுங்க தெறிக்க விடலாம் வாங்க.

அபி டீச்சரின் மனதைத் தொட்டு – 1

வாசகர்களுகக்கு வணக்கம் நம்முடைய பெண் வாசகர் ஓருவர் கேட்டுக்கொண்டதன்படி அவருடைய சொந்த கதையை எழுதுகிறேன், அவர் சொன்ன கதை மற்றும் சுவாரஸ்யம் கருதி கொஞ்சம் கற்பனையும் கொஞ்சம் கலந்து எழுதியுள்ளேன்.