கொத்தனாரிடம் குத்து வாங்கிய மஞ்சுளா

அது இல்லாம காய்ந்து கிடந்த என்னோட உடல்பசிக்கு தீனி போட்ட கொத்தனாரின் கஜக்கோல் ஓல்பஜனைக் கதை

மஞ்சு குட்டி என் செல்ல குட்டி

சகோதரணிடம் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கேற்ப ஓல் சுகம் பெற்று பிள்ளையாக பெற்ற கற்பனையான கதை

மஞ்சுளா பெற்ற பிள்ளை வரம் – 1

குழந்தை ஒன்ற கணவன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத கிராமப்புற மஞ்சுளாவாகிய நான் மூத்தார் மூலமாக முதல் குழந்தைய பெற்ற கதை முதல் பாகமாக மஞ்சுளா பெற்ற பிள்ளை வரம் 1

மஞ்சுளாவும் கள்ளப்புருஷனும்

சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னையும் தன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலைக்கேற்ப தான் தன் கற்பை பறிகொடுத்த சற்று கூடுதலாக புனையப்பட்ட உண்மைக்கதை.