நண்பனின் மனைவியுடன் உல்லாச பயணம்

எனது நண்பனின் மனைவியை எப்படி உசார் செய்து மேட்டர் செய்தேன் என்னும் கதை இது வாங்க கதைக்குள் போகலாம்.